Liberty 2020 Festival @Explora

Poziv za vizuelne umetnice i umetnike

 

 1. Ko smo mi?
 2. Ciljevi i zalaganja
 3. Kriterijumi za podnosioce prijava
 4. Publicitet i nagrade
 5. Kako se prijaviti i do kada?

 

1. Ko smo mi?

 

EXPLORA – THE CHILDREN’S MUSEUM OF ROME – prvi italijanski neprofitni i privatni stalni muzej, u celini osmišljen za decu, škole i porodice, otvoren za javnost od 2001. godine.

Muzej nudi deci priliku da se igraju, eksperimentišu i uče na terenu, kao i prilike za druženje i obrazovanje; a takođe promoviše i razvoj dečjih kognitivnih i emocionalnih kapaciteta. Explora je smeštena u srcu Rima: površina od 8.000 kvadrata, koju je gradsko veće Rima dodelilo Dečjem muzeju, obnovljeno je i preuređeno uz podršku privatnih kompanija i državnih institucija koje su uključene u veliku akciju prikupljanja sredstava.

 

Misija:

 • da podstaknu i potpomognu prirodnu želju svakog deteta da nešto nauči uz stimulativne, zabavne ideje za decu svih uzrasta;
 • ponuditi deci i roditeljima priliku da podele ovo fascinantno iskustvo učenja. Deca će odrasti, a roditelji će se vratiti nazad u detinjstvo;
 • pružiti nastavnicima nova izazovna iskustva za vandisciplinarno učenje, koje će biti praćeno nastavnim aktivnostima;
 • da privuku interesovanje i neguju pozitivan odnos prema kulturi, saradnji i poštovanju drugih i životne sredine;
 • omogućiti deci i odraslima da se približe nauci i istraživanju promovišući znanje o kulturi i novim tehnologijama.

 

Explora je partner LIBERTY-a, projekta sufinansiranog od strane programa Evropske unije – Creative Europe Programme koji uključuje i ostalih 12 partnera u oblasti kulture iz 10 zemalja, a koordinira britanska agencija ArtReach i to su: The Festival Altonale (Nemačka); CESIE  (Italija); TNRS  (Rumunija); Aalborg Karneval (Danska); Center E8 (Srbija); CNC Dance (Francuska); Pionirski dom  (Slovenija); Swinging Europe (Danska); Trafo House of Contemporary Arts (Mađarska); European Educational Exchanges (Belgija).

U novembru 2020. Explora će predstaviti LIBERTY ART FESTIVAL kako bi proslavila Međunarodni dan dece: tražimo mlade umetnike/ce (naročito ilustratore/ke) koji će komunicirati sa decom, istražujući važnost evropskog jedinstva, slobode, nezavisnosti i osnovnih prava i uticaja COVID-19.

 

Očekujemo da ćemo predstaviti naš LIBERTY Festival sa sledećim aktivnostima:

 

 • LIBERTY ART: stalna izložba likovne umetnosti, u saradnji sa mladim nacionalnim umetnicima (Andrea Antinori i Noemi Vola) koji će putem 6 radova izraziti 6 prava deteta koristeći ilustracije i crteže. Umetnička dela inspirisana su grupom članaka preuzetih iz Konvencije UN-a o pravima deteta: čl. 2 i čl. 30, čl. 10, čl. 13, čl. 16, čl. 20. Ti članci postavljaju važna evropska univerzalna i osnovna prava i vrednosti, uključujući: nediskriminaciju, poštovanje i uključivanje manjina, spajanje porodica, slobodu izražavanja, privatnost, poštovanje svih regiona, kultura i jezika.
 • LIBERTY VOICES: privremena izložba vizuelne umetnosti u saradnji sa mladim evropskim ilustratorima/kama koji će biti izabrani putem ovog poziva. Ti umetnici/e će takođe biti uključeni u online interaktivne aktivnosti, uključujući radionice za decu, tutorijale, intervjue, aktivnosti na društvenim mrežama, kako bi se podigla svest o temama umetničkih dela i širio njihov rad i talenat.

 

2. Ciljevi i zalaganja

 

Kroz ovaj poziv tražimo 6 mladih evropskih umetnika/ca koji će se uključiti u sledeće aktivnosti, kako na terenu, tako i online:

 

 • LIBERTY VOICES evropske dece i umetnika/ca: privremena izložba vizuelne umetnosti postavljena u sali muzeja, istražujući prirodu i značenje slobode i nezavisnosti i druga evropska i osnovna prava i vrednosti, počev od prava deteta. Umetnici/e se pozivaju da budu inspirisani člancima koji su postavljeni u Konvenciji UN-a o pravima deteta , podsećajući da zemlje Evropske Unije i sama Evropska Unija mora da poštuje, štiti i promoviše dečja prava. Umetnici/e se takođe pozivaju da razmotre uticaj pandemije COVID-19 i važnost dečijih prava, odnosno pristup besplatnom obrazovanju, prava na igru itd. Na taj način mogu da započnu / budu inspirisani dečjim crtežima napravljenim tokom pandemije COVID-19;
 • LIBERTY ONLINE / LIVE WORKSHOPS koje vode umetnici/e i treba da rade sa decom kod kuće kao kreativni odgovori na COVID-19, gde su deca možda patila od nametnute izolacije: video tutorijali o tome kako crtati, kako pristupiti specifičnim umetničkim tehnikama (tj. ulična umetnost, grafiti, vizuelna umetnost, ilustracija), kako naučiti / razumeti osnovne vrednosti i prava, obrazovni ulozi za roditelje i nastavnike.

 

Ovaj poziv ima za cilj da u julu 2020. godine nađe najbolje kandidate i kandidatkinje putem njihovog umetničkog portfolia i zaposli ih u okviru LIBERTY ART FESTIVAL-a.

Nakon ovog izbora od regrutovanih umetnika/ca će se tražiti da sledeće rezultate isporuče od sredine avgusta i sredine septembra 2020. godine:

 

 • do 3 digitalne ilustracije koje su inspirisane pravima deteta, dečjim crtežima i reakcijama tokom nedavne i tekuće pandemije COVID-19;
 • 1 naslov i 1 kratko objašnjenje za svako od predloženih umetničkih dela (do 3);
 • 1 online / live radionica / tutorijal za decu koja će biti predložena na engleskom jeziku u formatu koji pruža Explora.

 

3. Kriterijumi za podnosioce prijava

 

Svi kandidati/kinje moraju:

 • biti između 18 i 30 godina starosti do 1. septembra 2019. godine, ako se radi o pojedincu;
 • boraviti u evropskoj zemlji (ohrabrujemo da nam se pridruže i državljani EU i državljani koji nisu članovi EU kao i imigranti koji imaju pravu da rade u svojoj zemlji prebivališta);
 • imati novi CV koji će se ocenjivati na osnovu publikacija ilostrovanih knjiga za decu i učešća na sličnim festivalima;
 • da imaju iskustva u držanju radionica / tutorijalima za decu.

 

4. Publicitet i nagrade

 

Izabrani umetnici/e će:

 • dobiti nagradu od 350, 00 eura po odabranom digitalnom umetničkom delu;
 • biti dodati u LIBERTY PORTFOLIO, međunarodnoj platformi koja će dati publicitet 750 međunarodnih umetnika/ca ispod 30 godina kojima se mogu obratiti i druge evropske organizacije radi profesionalnih mogućnosti (događaji, umetničke rezidencije i festivali);
 • osigurana promocija i publicitet kroz sve online i offline medije Explora i svih LIBERTY partnera.

U zavisnosti od evolucije pandemije COVID-19, izabrani umetnici/e mogu biti pozvani da učestvuju u toku festivala. U tom slučaju, Explora će snositi sve putne troškove (putovanja, smeštaja i dnevnice).

 

5. Kako se prijaviti i do kada?

 

Radujemo se Vašem pozivu!

 

Molimo Vas:

 

Aplikacijom prihvatate da budete dodati u Liberty Portfolio i da će se Vaši podaci (uključujući kontakte, društvene mreže, website i sadržaje koji se odnose na vaš rad) i slike vaših umetničkih dela koristiti, objavljivati, deliti i čuvati od strane Explora i Liberty partnera.

 

Rok za prijavu: do 16. avgusta 2020. godine

 

Sledeći korak: najava izbora umetnika/ca od strane organizacije Explora (e-poštom samo izabranim umetnicima).

 

 

PRIDRUŽITE NAM SE!