Znamo da Ustav postoji, stalno se pozivaju na njega. Znamo i da postoji školski predmet, ali ne i šta se tačno tamo uči. Sve nam je poznato, a ništa ne znamo. Odgovore na sva ova pitanja pokušaće da pruži nova predstava „Ustav” Reflektor Teatra. Scenaristkinja Milena Bogavac podelila je sa nama kako je tekla priprema ove predstave i šta su zaključili u tom procesu.

Da li smatraš da su građani i građanke Srbije dovoljno informisani o sadržaju i načelima Ustava naše zemlje?

Ne i to je razlog iz kog smo se odlučili da napravimo ovu predstavu. Ona bi mogla da ima podnaslov „Čitali smo Ustav, jer znamo da vi niste”. To nije kao da smo čitali –  da vi ne biste morali, već pre kao: čitali smo, da bismo mogli da vam ga preporučimo. Ustav Republike Srbije je odlična knjiga, iz oblasti beletristike… jer, tamo su pobrojana načela jedne uređene države, koja ima vrlo malo veze sa ovom, u kojoj živimo. Zato je, zapravo, čitanje Ustava veoma korisna disciplina. Kad zaista shvatite šta tamo piše, shvatite i jednu posebno uznemirujuću činjenicu. Ideja o Ustavu kao ustavi/ brani, koja štiti građane od vlasti, u praksi, ne postoji. Za to smo krivi mi sami, pa se nadam da će predstava „Ustav” barem malo uticati na naš osećaj odgovornosti prema društvu u kome živimo. Po mom mišljenju, „Ustav” je patriotska predstava: ona treba da nas podseti da nismo samo stanovništvo, već građani i građanke – nosioci suverenosti Republike Srbije.

„Ustav i prava građana“ naziv je obaveznog predmeta, koji se uči u završnom razredu svake srednje škole, u Srbiji. Imaš li utisak da je ova nastava dovoljna, da bi se mladi uputili u najvažnije principe naše ustavnosti i pravni poredak države u kojoj žive?

Kao i sam Ustav, školski predmet pod nazivom „Ustav i prava građana”, ispunjava formu i ne zalazi u suštinu. To je predmet koji smo svi učili, a da nismo naučili ništa. Od nedostatka političkog obrazovanja korist imaju samo bahati i korumpirani političari. Breh bi ih nazvao „najgorim od svih lopova”.

Reklo bi se da se u Srbiji Ustav krši na dnevnom nivou. Koji član ili princip našeg Ustava bi izdvojila kao posebno važan, u smislu da je njegovo kršenje najopasnije?

Počela bih od članova vezanih za zaštitu životne sredine… Član 74: „Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju.Svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran je za zaštitu životne sredine.
Svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu”. U ovom članu, posebno je zanimljiv deo „blagovremeno i potpuno obaveštavanje” – bojim se da ono postoji samo u ovom članu Ustava… Prosečan građanin Republike Srbije, nije informisan o stanju životne sredine, koje je alatmantno i mnogo veća pretnja, od svih političkih procesa… Završila sa meni lično najrelevantnijim, članom 73: Sloboda naučnog i umetničkog stvaranja.

Koji član ili princip našeg Ustava je tebi lično posebno važan, odnosno: značajan za tvoje poimanje države, društva i vaših prava i obaveza?

„Naučno i umetničko stvaranje je slobodno.”

Kada bi danas mogla sami da izmeniš neki deo našeg Ustava, koji bi deo to bio?

Počela bih od članova koji definišu državna obeležja i pozvala nas da razmislimo kako i zašto smo ih odabrali i šta simbolišu. Ova promena bila bi simboličke prirode, ali verujem da to bio dobar način da razumemo: šta je država, ko smo mi i kakva je naša odgovornost, spram nje. Kakav osećaj pripadnosti treba da imamo prema zemlji u kojoj živimo. S čim se identifikujemo u toj zemlji i tom društvu?! Sledeća, suštinska promena koju bih napravila bila bi vezana za stvaranje mogućnosti sklapanja istopolnih zajednica…. Kada bi postojao referendum na ovu temu, lično bih glasala da se svim punoletnim građanima j građankama, omogući pravo na brak, sa osobom koju vole i koja voli njih. Takođe, pitanje Kosova, koje već decenijama determiniše naš politički život – je između ostalog i Ustavno pitanje. Potrudila bih se da na ovo pitanje odgovorim, u skladu sa faktičkom slikom koju vidimo na terenu. To jest: u stvarnosti. Na kraju, citiraću jednu repliku iz predstave „Ustav”: ovo bi bio odličan Ustav, kada bi ovo bila normalna država! Samo poštovanje i primena načela postojećeg Ustava u praksi, promenila bi naše društvo, na bolje.  Ovde pre svega mislim na načela podele vlasti i nezavisnost sudstva.


Predstava će premijerno biti igrana na sceni Reflektor Teatra u Dorćol Platzu u Beogradu, prvog septembra u 20h. Ulaznice možete rezervisati na 060 3008886 i kupiti u Reflektor teatru na Dorćol Platz-u ili preko 100 prodajnih mesta Tickets servisa, ili online preko sajta tickets.rs

Foto: Milica Šolajić

 

Izvor ZOOMER.RS