Zajedno sa ekspertima i ekspertkinjama iz oblasti društvenih, političkih i pravnih nauka, umetnici/e su analizirali najviši pravni akt države u kojoj žive, a s ciljem da kreiraju edukativnu, pozorišnu predstavu, koja će publici pomoći da razume poredak i ključna prava i obaveze svih građana i građanki Republike Srbije.

Predstava „Ustav” za cilj ima da nadomesti nedostatak pravnog i političkog obrazovanja u zvaničnom prosvetnom sistemu Republike Srbije, a posebno u kurikulumima umetničkih fakulteta.

 

Takođe, predstava je povod za uspostavljanje šireg društvenog dijaloga, među građanima i građankama, kao nosiocima suverenosti Republike Srbije.

Teme kojima se predstava „Ustav“ posebno bavi, vezane su za Ustavom određena državna obeležja; podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, kao i recentne primere kršenja Ustava Republike Srbije, u našem društvu.

Ideja predstave temelji se na konceptu aktivnih građana, kao čuvara demokratije, na građanskoj odgovornosti i preispitivanju patriotskih sentimenata, koji neretko počivaju na nepoznavanju osnovnih činjenica o pravnom poretku države u kojoj živimo.

U predstavi “Ustav” igraju: Milena Božić, Đorđe Živadinović Grgur, Mladen Milojković,
Lazar Nikolić i Katarina Živković.

 

Za scenografiju je zadužen Vladan Slavković, za scenski pokret i koreografiju Andreja Kulešević a originalnu muziku potpisuje Ivan Mirković Bambi

Predstava se realizuje u okviru projekta „Kultura za demokratiju“.

 

Izvor DANAS.RS