Iako svet sve više napreduje, za neograničeni broj talenata, ideja i želja mladih, pravih prilika je zaista malo. Nikad bezbrižniji, a ujedno nikad stresniji život kakav se danas baca pred…