PREDAVANJE MILENE DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ: MANIFEST – PUTOKAZ, INSPIRACIJA ILI GVOZDENI KAVEZ AVANGARDE

Prvog marta 2024. U Reflektor teatru, održano je prvo od pet javnih predavanja, u okviru projekta “Manifest 2.0”, čiji je cilj samobrazrazovanje umetnika_ca u oblastima društveno-političke i teorije umetnosti. Centralna aktivnost u ovom projektu, biće premijera predstave, zasnovane na ključim umetničkim manifestima, XX i XXI veka.

Prva predavačica u ovom ciklusu, bila je profesorka Milena Dragićević Šešić, teoretičarka umetnosti i medijima, sa posebnom eskeprtizom u oblasti kulturne politike.   Predavanje koje je pripremila, nosilo je naslov: MANIFEST: Putokaz, inspiracija ili gvozdeni kavez avangarde, a zainteresovana javnost mogla je da prisustvuje predavanju, u prostoru Koska Bara, na Dorćol Platzu.

Predavanje je počelo je inspirativnom i donekle kontroverznom tezom: da se manifesti u modernom svetu, pišu u okviru civilnog društva, u vidu strateških planova, sa misijom i vizijom jednog kolektiva. U toku predavanja, imali smo prilike da analiziramo manifeste avangardne umetnosti u dvadesetom veku, manifeste savremenih pozorišta i trupa, kao i različite primere organizacionih struktura umetničkih kolektiva, koji u sebi imaju elemente estetskog ili ideološkog manifesta. Poseban akcenat stavljen je na Manifest nadrealizma, a zatim savrenije manifeste “Why cheap art”  Pitera Šumana i trupe “Bread and puppets” i Manifest gradskog pozorišta u Gentu, Norvešta (NT GHENT), o čijim se poklamovanim tačkama, vodila najveća diskusija.

“Globalizovana kultura, uniformno mišljenje,nedostatak različitih vizija, utopijskih ideja i nada, sterilisan javni prostor i javni diskurs, zahtevaju alternativne odgovore koji najčešće dolaze iz sfere kulture, ali i širih društvenih pokreta, od ekoloških do feminističkih. No manifest danas – iako i dalje nastaje u sferi alternativne, avangardne kulture, nastaje među akterima koji su prošli “obrazovanje za moderne veštine”. Veštine strateškog planiranja (definisanja misije, vizije), veštine zagovaranja, pičinga (iskazivanja ideja na koncizan način) i sve to po angloameričkim rigidnim pravilima (10 words definition; 1 minute statement; Top 10 do’s and don’ts). Tako manifest može da postane i gvozdeni kavez avangarde.”, istakla je Profesorka Dragićević Šešić.

Pun transkript predavanja, biće objavljen u stručnoj publikaciji, u okviru projekta “Manifest 2.0”, podržanom  u okviru programa “Kultura za demokratiju” Vlade Švajcarske i Hartefakt fonda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *