13. maj 2024. — TEST

Grupa Grupa, Kraljevo

TEST

Prema drami „Kontrolni“ Milene DEPOLO

Adaptacija i režija: Vladan SLAVKOVIĆ

Igraju: Anastasija MARTIĆ, Marta CVETKOVIĆ, Ema STOJANOVIĆ, Nikola MILIĆEVIĆ, Stefana GLAVČIĆ, Dušan KORAĆ, Slavica STAMENIĆ

TEST je predstava nastala u saradnji više predavača i predavačica, sa učenicima srednjih škola u u Kraljevu, kroz edukaciju na teme maloletničke narkomanije, vršnjačkog nasilja i problema u porodici. Glumci i glumice studija GRUPA GRUPA u ovoj predstavi se suočavaju sa svojim ličnim iskustvima i iskustvima koja nose iz sporodica: svi su u nekoj meri bili svedoci narkomanije u svom okruženju. Tekst predstave se zasniva na komadu „Kontrolni“ Milene Depolo u kom se govori o deci koja trpe ogroman pritisak iz porodice i nezainteresovane prosvete, što ih ostavlja na milost i nemilost sopstvenim nesigurnostima: posežu za opijatima kao sredstvu bežanja iz realnosti. Režija Vladana Slavkovića stavlja mlade glumce i glumice u poziciju sukoba i suočenja sa sopstvenim strahovima i traumama. Jednostavna i precizna, predstava TEST izaziva gorčinu i smeh, dok istovremeno otvara ključna pitanja jednog društva, vezana za probleme s kojima se mladi ljudi susreću tokom odrastanja.

GRUPA GRUPA je nezavisna pozorišna trupa koja radi sa mladima i stvara nove genracije umetnika Kraljeva. Za prvih petnaest godina rada, kroz naše razvojne grupe je prošlo preko 200 mladih ljudi koji su i dalje prisutni kao deo ekipe u ulogama stvaralaca, saradnika ili podrške. Za potrebe naših predstava i programa, kao i rada sa novim generacijama angažujemo umetnike „iz našeg pogona“, koji su u međuvremenu diplomirali na fakultetima, bilo kao glumci, dramaturzi, dizajneri, organizatori, pedagozi ili reditelji. Time je svrha Grupa Grupe upotpunjena i konkretno iskorišćena za unapređenje i razvoj svog osnovnog cilja – rad na stvaranju novih, obrazovanih i aktivnih članova našeg grada i lokalne zajednice. Producirali smo i izveli, više od trideset predstava, kao i mnoštvo izložbi, humantarnih akcija i radionica. Već osam godina, organizujemo A.N.F.I.teatar – festival alternativnog pozorišnog izraza u Kraljevu, poznat po tome što ga najvećim delom finansira lokalna zajednica, kroz dobrovoljne donacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *