ZA TVOJE DOBRO (gostovanje)

Predstava se zasniva na članovima Konvencije UN-a o pravima deteta, specifično na 3. članu Konvencije: „Svi odrasli treba da postupaju onako kako je najbolje za dete. Kada odrasli donose odluke treba da misle kako će njihove odluke uticati na decu.” 

Početno istraživanje za predstavu urađeno je u saradnji sa mladima bez roditeljskog staranja u okviru Fondacije SOS Dečija sela. Pravo na obrazovanje, princip nediskriminacije, prema kome sva deca i mladi treba da imaju ista prava bez razlikovanja rase, pola, jezika i veroispovesti, borba protiv eksploatacije dece i prava dece sa smetnjama u razvoju, su samo neki od problema u našem modernom društvu.

Koristeći strukturu bajki i njihovu dekonstrukciju, predstava istražuje problematičnu stranu sveta u kome živimo, sa idejom da utiče na podizanje svesti o pravima mladih i dece, ali i da inspiriše i motiviše da ne zatvaramo oči pred kršenjem ovih prava i da zajedno utičemo na pravljenje uslova za njihovu primenu.

Predstava “Za tvoje dobro” je deo projekta Rights4Kids koji DAH Teatar realizuje sa partnerima iz Italije (Fondazione Aida i A.T.T.I. Theatrical Association), Grčke (AeroplioTeatar i Action Sinergy) i Češke (Performalita).

Režija: Dijana Milošević 
Dramaturgija: Duca Knežević 
Igraju: Ljubica Damčević, Evgenija Eškina Kovačević, Ivana Milenović Popović,
Milica Petrović 
Asistenti režije: Dijana Mitrović, Niko Popovich 
Muzika: Ljubica Damčević 
Objekti: Neša Paripović 
Dizajn svetla: Milomir Dimitrijev, Radomir Samolov 
Glasovi: Ljubica Damčević, Ivan Nikolić 
Snimanje glasova: Zoran Vasiljević 
Video režija: Jadranka Anđelić 
Video montaža: Una Škandro 
Saradnja na organizaciji: Sanja Gašpar 
Direktorka marketinga: Ivana Milenović Popović 
Menadžer društvenih mreža: Marko Milojević 
Fotogtafija: Una Škandro 
Prevod: Dijana Mitrović, Niko Popovich

Korišteni tekstovi: 
Konvencija o pravima deteta; Šekspir, Vilijem. Makbet; Braća Grim, Ivica i Marica; Pepeljuga; Snežana i sedam patuljaka; Zipes, Jack. Fairy Tales and the Art of Subversion; Bettelheim, Bruno. The Uses of Enchantment; Aviv, Rachel. “The Trauma of Facing Deportation,” The New Yorker (March 27, 2017); Santiago and Others, “Resignation syndrome in hidden tears and silence,” International Journal of Social Psychiatry 2019, Vol. 65/80-82; Salin and Others, “Resignation Syndrome: Catatonia? Culture Bond?”, Frontiers in Behavioral Neuroscience (January 2016); Long, Clara. “Kids in Cages: Inhumane Treatment at the Border.” Human Rights Watch Testimony (July 2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *