USTAV

Pozorišna predstava inspirisana Ustavom Republike Srbije

Koncept i režija:
Vojkan ARSIĆ

Izvedbeni tekst i dramaturgija: 
Milena BOGAVAC

POZORIŠNA PREDSTAVA „USTAV“ u režiji Vojislava Arsića, nastala je kroz višemesečni edukativni i istraživački proces, tokom koga su glumci, glumice i ko-autorski tim, čitali i analizirali Ustav Republike Srbije i zvanične, srednjoškolske udžbenike iz predmeta Ustav i prava građana. Zajedno sa ekspertima i eksperkinjama iz oblasti društvenih, političkih i pravnih nauka, umetnici/e su analizirali najviši pravni akt države u kojoj žive, a s ciljem da kreiraju edukativnu, pozorišnu predstavu, koja će publici pomoći da razume poredak i ključna prava i obaveze svih građana i građanki Republike Srbije.

Predstava „USTAV“ za cilj ima da nadomesti nedostatak pravnog i političkog obrazovanja u zvaničnom prosvetnom sistemu Republike Srbije, a posebno u kurikulumima umetničkih fakulteta. Takođe, predstava je povod za uspostavljanje šireg društvenog dijaloga, među građanima i građankama, kao nosiocima suverenosti Republike Srbije.

Teme kojima se predstava „Ustav“ posebno bavi, vezane su za Ustavom određena državna obeležja; podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, kao i recentne primere kršenja Ustava Republike Srbije, u našem društvu. Ideja predstave temelji se na konceptu aktivnih građana, kao čuvara demokratije, na građanskoj odgovornosti i preispitivanju patriotskih sentimenata, koji neretko počivaju na nepoznavanju osnovnih činjenica o pravnom poretku države u kojoj živimo.

Predstava je nastala u koprodukciji Grupe Grupe iz Kraljeva i Reflektor teatra, iz Beograda, a glumci i glumice izabrani su putem javne audicije za sve zainteresovane umetnike/ce, voljne da uče o Ustavu Republike Srbije, pravnoj i političkoj kulturi građana.

 

„ZAMISLI SRBIJU u kojoj je patriotizam apsolutni zajednički činilac osnovnog kućnog i građanskog vaspitanja. ZAMISLI SRBIJU koju je lepo i lako voleti.

Zamisli Srbiju, na koju si ponosan!

Na koju si ponosna.“

Citat iz predstave „Ustav“

Scenografija: Vladan SLAVKOVIĆ
Scenski pokret i koreografija: Andreja KULEŠEVIĆ
Originalna muzika: Ivan Bambi MIRKOVIĆ

Stručna saradnica: Milena VASIĆ

Stručni konsultanti i konsultantkinje: Duška Rruth DIMOVIĆ, Imre KRIZMANIĆ, Miodrag MAJIĆ, Vesna MARJANOVIĆ, Đorđe PAVIĆEVIĆ, Jovan RAJIĆ i Vlatko SEKULOVIĆ

Umetnički saradnici i saradnice: Grupa KOMBINART
Izvršna producentkinja i orgnaizatorka: Kristina ANĐELKOVIĆ
Asistent režije: Istok PETROVIĆ

Producenti: Vladan SLAVKOVIĆ i Vojislav ARSIĆ
Tehnička podrška: Dorćol Platz

Predstava se realizuje u okviru projekta „Kultura za demokratiju“, koga podržava ga Vlada Švajcarske, a sprovodi Hartefakt fond

Koprodukcija: Grupa Grupa i Festival A.N.F.I.teatar
Produkcija: Reflektor teatar, 2022

VESTI